English    简体版    繁体版
Human Resources
Recruitment
Home > Human Resources > Recruitment
Position Number Location Posttime
生产计划员  5 惠州 2010-7-30
品质主任  1 惠州 2010-7-30
工程指挥部副经理  1 惠州 2010-7-30
手办样板师  2 惠州 2010-7-30
驻厂QC  1 浙江 2010-7-30
技术主任  2 惠州 2010-7-30
技术经理  1 惠州 2010-7-30
工艺师  1 惠州 2010-7-30
All 27 Record:1 2 3 4 Next